PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificata şi completata şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. BRS LEADNET SOLUTIONS S.R.L., înregistrat cu numar 30743 în registrul de evidenţa a prelucrarilor de date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţa şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: reclama, marketing şi publicitate, statistica, cercetare ştiinţifica, servicii de comunicaţii electronice.

Nu sunteţi obligat(a) sa furnizaţi datele, acestea fiind necesare în scop de: reclama, marketing şi publicitate, statistica, cercetare ştiinţifica, servicii de comunicaţii electronice. Refuzul dvs. nu interzice participarea la concursurile sau acţiunile desfaşurate de societate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator şi sunt comunicate partenerilor şi clienţilor companiei.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei. Totodata, aveţi dreptul sa va opuneţi prelucrarii datelor personale care va privesc şi sa solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa cu o cerere scrisa, datata şi semnata catre BRS LEADNET SOLUTIONS, Bd. Basarabia nr. 20, sector 3, București. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în strainatate.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informaţi cât mai curând posibil.